FLEX-neon

loading...

Information

Flex-Neon är en framtida ersättare till neonet. Det består av en plastprofil som bestyckas med lysdioder. Flex-Neon har en effekt på endast 8w per löpmeter och energi besparingen är ca 80% jämfört med neonskylten. Man kan också få olika färger utan att tillföra hälsovådliga ämnen. I skyltar med utanpåliggande neonrör finns alltid risken för skadegörelse eller andra olyckor såsom snö- och isras som kan krossa de glasbeklädda neonrören. Med Flex-Neon så minskar den risken markant då rören är i plast och väldigt tåliga.